Uitgelichte cursussen

Onderstaand een paar voorbeelden van reeds ontwikkelde cursussen. Benieuwd naar het totale en actuele cursusaanbod? Klik op INLOGGEN en krijg direct toegang tot alle cursussen. 

MEDISCH REKENEN

Als je in de zorg werkt, moet je zorgvuldig kunnen rekenen. In de beroepspraktijk wordt je dagelijks geconfronteerd met omrekensommen die van levensbelang kunnen zijn. Weet jij zeker of je op jezelf kunt rekenen?


Palliatieve zorg

Hoe geef je een patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven? En welke kennis en kunde heb je hiervoor nodig? 


Medicatie veiligheid

Medicatiefouten zijn een belangrijke oorzaak van onbedoelde schade in verschillende fasen van het medicatieproces. Naar schatting overlijden 1735 patiënten elk jaar in Nederlandse ziekenhuizen ten gevolge van onbedoelde schade. Dat kunnen we samen helpen voorkomen! Help je mee?


Geluksgericht Werken

Onderzoek heeft uitgewezen dat gelukkige mensen voor de gemeenschap bevorderlijk en positief zijn. Eigenlijk wel logisch; gelukkige mensen zijn actiever, functioneler, minder ziek. Gelukkige mensen participeren gemakkelijker met hun omgeving. Geluksgericht werken is een benadering gebaseerd op de positieve psychologie.


mensen met demenTie

Goede dementiezorg voor mensen met dementie en hun naasten! Deze e-learning biedt jou 3 modules: (vroeg) signalering bij dementie, wat is dementie en hoe ga je met mensen met dementie om?


Verpleegtechnisch handelen, luchtwegen

In deze cursus krijg je de theorie van de volgende verpleegtechnische vaardigheden aangeboden: Uitzuigen oppervlakkig slijm van mond en neus, het verzorgen van een tracheacanule en het verwisselen binnencanule tracheostoma.