geluksgericht werken

 

Over deze cursus

Harvard-onderzoekers Julia Boehm en Laura Kubzansky hebben vastgesteld dat bepaaldepsychologische kenmerken – optimisme, positieve emoties, het gevoel een zinvol bestaan te leiden – meetbare bescherming bieden tegen hartaanvallen en beroertes. 

Kun je geluk van en bij jezelf en anderen positief beïnvloeden? Wat is daarvoor nodig; een mentale en fysieke conditie om bevlogen en veerkrachtig te zijn? Is dit een overgaande trend die past in deze tijd van participatie en eigen kracht of is dit een werkelijk duurzame verandering? Moet het altijd maar beter, sneller en anders of kunnen we tevreden zijn met wat er is, aandacht hebben voor het moment? 

 

Wat is positieve psychologie?

De positieve psychologie is de wetenschappelijke studie van optimaal menselijk functioneren en richt zich op de sterke kanten van de mens. Positief psychologen doen onderzoek naar de omstandigheden waaronder mensen floreren en passen de gevonden inzichten toe in interventies om zo het welbevinden, de mentale gezondheid, van mensen te bevorderen.

 

WAT LEER JE IN DEZE CURSUS?

  • kennismaken met een aantal begrippen uit de positieve psychologie;
  • stilstaan bij een aantal interventies uit de positieve psychologie en ervaren wat de impact ervan kan zijn;
  • zicht hebben op de samenhang in de speerpunten van de positieve psychologie, autonomie, verbinding en bekwaamheid in relatie tot jezelf, je cliënt en de organisatie. 

 

 

 

 

 

Beschikbaar gesteld door:

Gepresenteerd door

  Marlies Claasen

Marlies Claasen