Medicatie veiligheid

 

Inleiding

Uit het rapport ‘Onbedoelde schade’ blijkt dat naar schatting elk jaar 1735 patiënten in Nederlandse ziekenhuizen overlijden ten gevolge van onbedoelde schade. Medicatiefouten blijken een belangrijke oorzaak van onbedoelde schade te zijn en kunnen optreden in verschillende fasen van het medicatieproces. Uit onderzoek blijkt dan bijna de helft van alle medicatiefouten toedienfouten zijn, het proces wanneer verpleegkundigen/verzorgenden te maken krijgen met medicatie. Werken aan medicatieveiligheid is zorgen dat er zo min mogelijk fouten worden gemaakt met medicatie van cliënten.

Het uiteindelijke doel is:

De juiste cliënt, krijgt het juiste medicijn, op de juiste tijd, in de juiste hoeveelheid en dosering en op de juiste wijze toegediend

Door het volgen van deze scholing kun je een steentje bijdragen aan medicatieveiligheid.

Tevens testen we een klein stukje algemene kennis over medicatie die je nodig hebt bij het uitzetten en geven van medicatie aan zorgvragers. 

 

Doelstellingen

Na het doorlopen van deze scholing is de cursist in staat;

 1. Kennis over te dragen op de werkvloer rondom het thema medicatieveiligheid
 2. Problemen rondom medicatieveiligheid in beeld te brengen op de eigen werkplek
 3. Mogelijke oplossingen te benoemen rondom de problematiek van medicatieveiligheid
 4. Aanwezige problemen rondom medicatieveiligheid op de werkvloer met behulp van verkregen kennis op te lossen

 

Opzet van de cursus

De cursus medicatieveiligheid is als volgt opgebouwd:

 1. Algemene informatie rondom medicatie
 2. Medicatie vermalen?
 3. Soorten medicatiefouten
 4. Oorzaken en (mogelijke) oplossingen voor medicatiefouten
 5. Inbreng eigen probleem
 6. Reageren op andere problemen
   

De onderdelen 1 t/m 3 worden afgesloten met een theoretische toets waarvan de score 80% of 100%  moet zijn voordat u verder kunt met de cursus.

Wanneer de kennis over een bepaald onderdeel op peil is kan er ook gekozen worden om gelijk te starten met de toets.

 

Mogelijk gemaakt door:

Docent

 Kim ter Groot

Kim ter Groot