"Leven lang leren": wat is daarvoor nodig?

Deze vraag werd gesteld aan deelnemers uit het onderwijs en het werkveld van Zorg & Welzijn, bij het congres "Medewerker van de toekomst" van 7 november 2017. Het programmateam van Allyoucanlearn verzorgde een goed bezochte workshop tijdens het congres en stelde juist deze vraag aan mensen uit de praktijk. 

Van bedreigende trends naar kansrijke oplossingen

Programmamanager Dries Krens opende met de trends die de sector Zorg & Welzijn raken, zoals de stijgende zorgkosten, het te kort aan zorgpersoneel en de digitalisering. Veelal in de media getypeerd als bedreigingen, terwijl Allyoucanlearn het juist als kansen ziet. Allyoucanlearn wordt namelijk het open leerplatform, dat de professional Zorg & Welzijn, een fundering biedt om een leven lang te leren. Flexibel, persoonlijk en leuk, zijn daarbij de kernwoorden. Overigens is een fundering nog maar de basis. Komende jaren worden er allerlei bouwstenen toegevoegd die de professional gaan helpen in het werk. De vraag is dan, wat heeft de medewerker van de toekomst eigenlijk nodig? 

Bouwstenen voor de medewerker van de toekomst

Aan de deelnemers van de workshop werd de vraag gesteld: "Als Allyoucanlearn de fundering is voor een leven lang leren, uit welke bouwstenen moet het bouwwerk dan volgens jullie bestaan?". Zeker geen makkelijke opgave, maar de uitkomsten van de workshop zijn verrassend en waardevol.  De briefjes op de bouwstenen laten een mix aan ontwikkelingen zien, waar de zorgprofessional profijt van kan hebben in het werk. Enerzijds al bestaande oplossingen en initiatieven waar Allyoucanlearn verbinding mee kan gaan zoeken, anderzijds nieuwe oplossingen mee te nemen in de ontwikkelagenda van Allyoucanlearn. 

Bekijk ook het verslag van de conferentie "Medewerker van de Toekomst" op de website van WGV Zorg en Welzijn.