Over ons

 

 

Wie zijn we?

Allyoucanlearn is een publiek-private samenwerking tussen 39 partners. Acht mbo instellingen, drie hbo instellingen, zeven bedrijven en zeventien zorginstellingen en andere organisaties werken aan open educatie voor de sector zorg en welzijn.

Allyoucanlearn wordt ondersteund door het ministerie OC&W. Aventus, het regionale opleidingscentrum in de Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen, heeft subsidie aangevraagd en gekregen via het regionale investeringsfonds voor de periode 2017 - 2021. De partners cofinancieren 4,5 miljoen; het ministerie draagt 2 miljoen bij.


Opdracht

Innovatie van het mbo onderwijs door flexibilisering en personalisering. De aansluiting opleiding – werkveld verbeteren. Ketenintegratie van alle partners in de sector zorg- en welzijn. Open educatie voor allen werkzaam in zorg en welzijn.


Open platform

Allyoucanlearn is een open platform en biedt een groeiend aantal online leerinhouden. Leermodules worden gezamenlijk gemaakt door het onderwijs, het werkveld zorg en welzijn, gemeenten en andere betrokkenen binnen zorg en welzijn. Na 4 jaar staan er minimaal 150 modules die door iedereen gratis gebruikt kunnen worden.


Innovatie mbo onderwijs

Met de productie van online modules volgen 150 docenten en opleidingsdeskundigen een ‘train-the-trainer’ programma tot ‘instructional designer’. Zij ontwerpen met collega-docenten nieuwe online content en zorgen er zo voor dat docenten e-learning integreren in hun lespraktijk. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) voert het onderzoeksprogramma uit dat de vernieuwing van het onderwijs monitort.


Doelgroepen

  • Studenten mbo en hbo sector zorg en welzijn.
  • Medewerkers in de zorg en welzijnssector.
  • Mantelzorgers, vrijwilligers en zzp-ers in zorg en welzijn.
  • Gemeentemedewerkers.
  • Iedereen die betrokken is bij zorg en welzijn in Nederland.

Zie ook de pagina Voor jou


 

CONTACT

De programmamanager van Allyoucanlearn is Dries Krens.

Voor contact stuur een bericht naar aycl@proven.nl.

Volg ons ook op social media!