Palliatieve ZOrg

Definitie

De World Health Organization (WHO) heeft in 2002 de volgende definitie van palliatieve zorg gegeven: ‘Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van symptomen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard'.

 

Vragen

Deze definitie is een hele kluif en wellicht kun je het niet 1 2 3 overzien. Pas als je het in blokjes breekt, wordt duidelijk hoe veelomvattend palliatieve zorg is en welke vragen 't wellicht bij je oproept:

 1. Kwaliteit van leven verbeteren. Wat is dat? 
 2. Patiënten en hun naasten. Waarom ook hun naasten? 
 3. Voorkomen en verlichten van het lijden. Verlichten begrijp ik wellicht, maar VOORKOMEN? 
 4. Vroegtijdige signalering. Welke kennis en kunde heb ik hiervoor nodig?
 5. Zorgvuldige beoordeling. Hoe dan?
 6. Symptomen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. Welke zijn dat? Hoe herken ik ze? Hoe werken de 3 soorten symptomen op elkaar in?

Palliatieve zorg, met andere woorden: het verbeteren van de kwaliteit van het leven, start dus op het moment dat jouw cliënt ongeneeslijk ziek blijkt te zijn. Wellicht denk je nu direct aan kanker. Maar ook hartfalen en dementie zijn levensbedreigend. Want. Op het moment dat je deze diagnose krijgt, weet je dat je niet meer beter wordt. Wel kan het soms nog jaren duren; De ziekte Alzheimer kent bijvoorbeeld een prognose van gemiddeld 8 jaar.

 

Opzet van de cursus

 1. De meest voorkomende symptomen in de palliatieve fase
 2. Spirituele zorg
 3. Euthanasie & Palliatieve Sedatie

 

Kenmerkend aan de cursus

 • Een zogenaamde Zelfstudiepagina met leesstof, vragen, foto's en filmpjes
 • Een oefentoets die je zo vaak kunt doen als je wilt
 • Een opdracht, bijvoorbeeld een casus
 • Soms een eindtoets waarmee je een module afsluit
 • Stilstaan bij wat je in deze module hebt geleerd en wat je anders wilt en kunt gaan doen in je werksituatie.

 

Samen of alleen!

Je kunt de modules in deze e-learning doen wanneer het jou uitkomt, en je kunt er ook voor kiezen om één of meerdere modules  samen doen met je collega's. Erover praten met elkaar en wellicht keuzes maken over hoe je palliatieve zorg met elkaar anders gaat doen, geeft extra verdieping van deze cursus!

 
 

Mogelijk gemaakt door:

Docent

 Marieke Davidse

Marieke Davidse