Voor wie? voor jou!

Allyoucanlearn is bedoeld voor iedereen met een hart voor zorg en welzijn! Het open leerplatform helpt bijvoorbeeld studenten en docenten mbo en hbo in de zorg- en welzijnsopleiding, medewerkers en zzp-ers die dagelijks werken in de zorg- en welzijnssector, mantelzorgers en vrijwilligers actief in zorg en welzijn en gemeentemedewerkers met aandachtsgebied zorg en welzijn. Benieuwd hoe Allyoucanlearn in jouw praktijk kan ondersteunen? Of heb je ervaringen die je met ons wilt delen? Laat het ons weten via aycl@proven.nl.  

 

Studenten en docenten

graduate2.png

Allyoucanlearn heeft modules beschikbaar op mbo niveau 1-2, mbo niveau 3-4 en hbo niveau. Voor de student een prima  voorbereiding op een college of als naslagwerk en ter voorbereiding op een toets. Voor de docent als extra materiaal die hij of zij kan gebruiken in het lesprogramma. Allyoucanlearn is daarmee een waardevolle aanvulling op het opleidingscurriculum. 

 

Allyoucanlearn beoogt leven lang leren te bevorderen, om daarmee aansluiting te blijven vinden tussen de vraag uit de sector en de kwalificaties van de professional. Stoppen met leren is (bijna) geen optie in de zorg van de toekomst. Allyoucanlearn helpt medewerkers en zzp-ers daarom om "bij te blijven", heel specifiek waar hij of zij op dat moment behoefte aan heeft. 

Medewerkers en zzp-ers

idcard.png
 

Mantelzorgers en vrijwilligers

friends.png

In de zorg en welzijn wordt steeds meer verwacht van mantelzorgers en vrijwilligers. Allyoucanlearn helpt hen met basis- en verdiepende kennis, rondom alledaagse zorgtaken in de eigen omgeving. Daarmee ondersteunt Allyoucanlearn de professionalisering van mantelzorgers en vrijwilligers, aansluitend bij de eigen vragen.   

 

Met de decentralisaties in zorg- en welzijn wordt meer van gemeentes verwacht. Allyoucanlearn helpt bij de professionalisering van gemeentemedewerkers, om inzicht te krijgen in de sector. Op deze manier komen gemeentemedewerkers meer in hun kracht en worden (wettelijke) taken beter uitgevoerd.

Gemeentemedewerkers

usercheck.png