Partnerraad AYCL bij iXperium Arnhem

Op 12 december 2017 heeft de partnerraad van AYCL plaatsgevonden in de inspirerende omgeving voor "leren met ICT", bij het iXperium te Arnhem. 

Partnerraad

De partnerraad bestaat uit vertegenwoordigers van de 39 aangesloten partners van Allyoucanlearn en wordt om advies gevraagd bij strategische vraagstukken van het samenwerkverband. Daarnaast is er ruimte om contacten op te doen en verder te verdiepen. Ten slotte ontstaat zo de samenwerking.

Terugblik & vooruitblik

In het afgelopen halfjaar is er het nodige gebeurd bij Allyoucanlearn. Zo zijn er 21 instructional designers opgeleid, die in 2018 aan de slag gaan met de ontwikkeling van een nieuw leerarrangement. Dit doen ze niet alleen, maar in samenwerking met een multidisciplinair designteams, met experts uit onderwijs, het werkveld, de overheid en commerciële partners. Daarnaast hebben partners afgelopen periode reeds bestaande modules ingebracht en technisch gereed gemaakt voor publicatie op het leerplatform. De verwachting is dat nog voor de jaarwisseling er 18 modules geplaatst gaan worden. In het nieuwe jaar zal vervolgens zo'n 10 modules per kwartaal online gezet gaan worden. Zo krijgt het leerplatform steeds meer "body" en wordt het stap voor het stap het medium voor "leven lang leren" binnen Zorg & Welzijn. 

Beleef het leren met ICT!

Dat "leren met ICT" veel verder gaat dan een pc op de werkplek, demonstreerde de experts van het iXperium de partners van AYCL tijdens de partnerraad. De deelnemers kregen de kans om onder begeleiding van experts te oefenen met Virtual Reality, Robotica en elektronische muziek. Geen futurisme, maar bestaande hulpmiddelen met praktische toepassingen voor Zorg & Welzijn. 

Bij elkaar een mooie partner-middag met ontmoeting en inspiratie! 

"Leven lang leren": wat is daarvoor nodig?

Deze vraag werd gesteld aan deelnemers uit het onderwijs en het werkveld van Zorg & Welzijn, bij het congres "Medewerker van de toekomst" van 7 november 2017. Het programmateam van Allyoucanlearn verzorgde een goed bezochte workshop tijdens het congres en stelde juist deze vraag aan mensen uit de praktijk. 

Van bedreigende trends naar kansrijke oplossingen

Programmamanager Dries Krens opende met de trends die de sector Zorg & Welzijn raken, zoals de stijgende zorgkosten, het te kort aan zorgpersoneel en de digitalisering. Veelal in de media getypeerd als bedreigingen, terwijl Allyoucanlearn het juist als kansen ziet. Allyoucanlearn wordt namelijk het open leerplatform, dat de professional Zorg & Welzijn, een fundering biedt om een leven lang te leren. Flexibel, persoonlijk en leuk, zijn daarbij de kernwoorden. Overigens is een fundering nog maar de basis. Komende jaren worden er allerlei bouwstenen toegevoegd die de professional gaan helpen in het werk. De vraag is dan, wat heeft de medewerker van de toekomst eigenlijk nodig? 

Bouwstenen voor de medewerker van de toekomst

Aan de deelnemers van de workshop werd de vraag gesteld: "Als Allyoucanlearn de fundering is voor een leven lang leren, uit welke bouwstenen moet het bouwwerk dan volgens jullie bestaan?". Zeker geen makkelijke opgave, maar de uitkomsten van de workshop zijn verrassend en waardevol.  De briefjes op de bouwstenen laten een mix aan ontwikkelingen zien, waar de zorgprofessional profijt van kan hebben in het werk. Enerzijds al bestaande oplossingen en initiatieven waar Allyoucanlearn verbinding mee kan gaan zoeken, anderzijds nieuwe oplossingen mee te nemen in de ontwikkelagenda van Allyoucanlearn. 

Bekijk ook het verslag van de conferentie "Medewerker van de Toekomst" op de website van WGV Zorg en Welzijn.

iXcamp 2017

Dat innovatie in Zorg- en Welzijn vanuit de praktijk komt lieten 30 enthousiaste en leergierige kandidaten van het iXcamp 2017 zien. De professionals vanuit mbo-, hbo- en zorg- en welzijnsinstellingen, kregen de kans om de kneepjes van het vak van "instructional designer" te leren. Uiteraard een eerste stap, want komende tijd worden zij in het veld gecoacht door experts van het iXperium, partner van Allyoucanlearn.

De instructional designers krijgen de belangrijke taak om in multidisciplinaire design teams tot nieuwe modules te komen, welke na een ontwerp-, productie- en testfase,  voor een ieder op allyoucanlearn.eu te gebruiken is!

Benieuwd wat de instructional designers tijdens de tweedaagse iXcamp geleerd hebben?

Allyoucanlearn op Gezond & Zeker kennisdag

Fysieke belasting én agressie in de zorg terugdringen is het speerpunt van Gezond & Zeker. Dit actief aanpakken vermindert het verzuim in de zorg en versterkt de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbeoefenaar. Op 30 oktober 2017 heeft de kennisdag met als thema "Bruggen Bouwen" plaatsgevonden. Allyoucanlearn was er ook bij. 

Maria Perini, werkzaam bij WGV Zorg & Welzijn (partner in Allyoucanlearn), vertelde de geïnteresseerde bezoekers over wat Allyoucanlearn op het gebied van preventie van fysieke belasting en agressie op de werkvloer kan betekenen. Allyoucanlearn gaat namelijk online modules ontwikkelen en gratis beschikbaar stellen over deze thematiek. De (toekomstige) beroepsbeoefenaar krijgt bijvoorbeeld handvatten hoe om te gaan met agressie op de werkvloer van bijvoorbeeld cliënten of familieleden en krijgt tips om de fysieke belasting bij bijvoorbeeld het tillen van cliënten tot een minimum te beperken. Dit in combinatie met contactmomenten met een deskundige uit de praktijk, maakt het leren flexibel, persoonlijk én effectief.

Benieuwd naar een sfeerimpressie van de kennisdag? Ga naar https://gezondenzekerkennisdag.nl/

 

Tip: regelmatig zullen er nieuwe cursussen beschikbaar gesteld worden. Houd de website in de gaten.